Verigile lectiei de educatie fizica si sport

Verigile lectiei de educatie fizica si sport, reprezintă succesiunea secvențelor de lecție care asigură continuitatea și sistematizarea acținilor realizate de către profesor în demersul său pedagogic.

Verigile lectiei de educatie fizica si sport = Structura lecției de educație fizică și sport.

Structura lecției de educatie fizică și sport

Veriga I – Organizarea colectivului de elevi;

Veriga II – Pregătirea organismului pentru efort;

Veriga III – Influențarea selectivă a aparatului locomotor;

Veriga IV – Dezvoltarea sau verificarea calităților motrice (viteză sau îndemânare);

Veriga V – Însușirea, consolidarea, perfecționarea, verificarea deprinderilor sau a priceperilor motrice;

Veriga VI – Dezvoltarea sau verificarea calităților motrice (forță sau rezistență);

Veriga VII – Revenirea organismului după efort;

Veriga VIII – Încheierea organizată a lecției, aprecieri și recomandări.

exerciții pentru indemânare

Verigile lectiei de educatie fizică si sport – Obiective, conținut.

Veriga I – Organizarea colectivului de elevi.

Obiective:

 • asigurarea unui început organizat al lecției;
 • cunoașterea situației cu privire la componeța și starea de sănatate a colectivului de elevi;
 • prezentarea temelor de lecție și a conținutului ce urmează să se efectueze în lecție.
 • captarea atenției.

Conținut:

 • formații de adunare, salutul, raportul;
 • verificarea stării de sănătate, a prezenței și a echipamentului;
 • anunțarea temelor de lecție și a sarcinilor ce urmează să fie efectuate;
 • exerciții și jocuri pentru captarea atenției.

*** Jocuri pentru captarea atenției – Click aici.

Veriga II – Pregătirea organismului pentru efort.

Obiective:

 • stimularea treptată a marilor funcții ale organismului;
 • asigurarea unei stări optime de excitație a scoarței cerebrale;
 • educarea percepțiilor spațio – temporale;
 • creșterea nivelului de funcționare a analizatorilor și îmbunătățirea calității proceselor pshice.

Conținut:

 • exerciții de front și formații;
 • variante de mers, alergare și sărituri;
 • jocuri de mișcare, ștafete sau parcursuri aplicative.

*** Jocuri de mișcare pentru această verigă – Click aici.

Veriga III – Influențarea selectivă a aparatului locomotor.

Obiective:

 • educarea unei atitudini corporale corecte;
 • stimularea tonicității și troficității musculare;
 • dezvoltarea armonioasă a tuturor segmentelor corporale;
 • dezvoltarea mobilității articulare și a elasticității musculare;
 • educarea actului respirator.

Conținut:

 • complexe de exerciții de dezvoltare fizică armonioasă din gimnastica de bază (exerciții libere, exerciții cu obiecte, exerciții cu partener, exerciții pe fond muzical);
 • exerciții pentru educarea actului respirator.

Veriga IV – Dezvoltarea sau verificarea calităților motrice (viteză sau îndemânare).

Obiective:

 • creșterea indicilor de manifestare a vitezei și a îndemânării.

Conținut:

 • exerciții din cadrul deprinderilor motrice de bază și utilitar aplicative executate sub formă de ștafete, parcursuri aplicative, jocuri de mișcare cu accent pe dezvoltarea uneia dintre cele două calitați motrice.
 • exerciții care conțin deprinderi motrice specifice unor ramuri de sport efectuate astfel încât să dezvolte una din formele de manifestare a vitezei sau a îndemânării.

*** Jocuri pentru dezvoltarea:

 • vitezei – click aici;
 • îndemânării – click aici.

Veriga V – Însușirea, consolidarea, perfecționarea, verificarea deprinderilor sau a priceperilor motrice.

Obiective:

1. Însușirea unor deprinderi motrice de bază, utilitar – aplicative și spceifice unor ramuri sportive:

 • formarea reprezentărilor corecte despre mișcare;
 • inițierea în însușirea mecanismului de bază al mișcării.

2. Consolidarea deprinderilor motrice:

 • automatizarea totală sau parțială a deprinderilor motrice.

3. Perfecționarea deprinderilor motrice:

 • formarea capacității de generalizare și de aplicare a cunoștințelor însușite și consolidate în condiții variate și de întrecere.

4. Verificarea deprinderilor și priceperilor motrice:

 • evaluarea nivelului de însușire și de execuție a deprinderilor și priceperilor motrice.

Conținut:

 • mijloace specifice selecționate în funcție de caracteristicile colectivului de elevi, a posibilităților materiale avute la dispoziție și a condițiilor în care se desfășoară lecția, toate acestea subordonate obiectivelor și temelor de lecție;
 • exerciții pregătitoare, analitice sau globale efectuate în condiții ușurate;
 • deprinderi motrice realizate în condiții variate, de întrecere, în combinații cu alte deprinderi motrice însușite, sub formă de parcursuri aplicative, întreceri, competiții;
 • modalități de evaluare a nivelului de însușire a celor predate în lecție.

Veriga VI – Dezvoltarea sau verificarea calităților motrice (forță sau rezistență).

Obiective:

 • creșterea indicilor de manifestare a forței și a rezistenței.

Conținut:

 • exerciții pentru întregul corp sau pentru anumite segmente ale acestuia cu accent pe dezvoltarea forței sau a rezistenței;
 • acțiuni motrice sub forma deprinderilor motrice de bază sau utilitar aplicative efectuate în condiții specifice pentru dezvoltarea forței sau rezistenței.

Veriga VII – Revenirea organismului după efort

Obiective:

 • scăderea indicilor marilor funcții ale organismului la valori cât mai apropiate de cele premărgătoare efortului;
 • relaxarea musculară.

Conținut:

 • exerciții din mers sau alergare ușoară efectuate cu intensitate redusă;
 • exerciții de relaxare musculară și de respirație.

*** Jocuri pentru revenirea organismului după efort – Click aici.

Veriga VIII – Încheierea organizată a lecției, aprecieri și recomandări.

Obiective:

 • conștientizarea nivelului de excuție și participare din timpul lecției;
 • formarea capacițății de apreciere și autoapreciere;
 • stimularea activității independete, de practicare a exercițiilor fizice și în afara orelor de sport.

Conținut:

 • aprecieri ale modului de desfășurare a lecției;
 • aprecierea participării și comportării elevilor în timpul lecției;
 • recomandări pentru activitatea independentă;
 • salutul, pentru încheierea organizată a lecției.

Verigile lectiei de educatie fizica – Descarcă acest articol în format PDF de aici.


Antrenor de fotbal ? Vezi și blogul dedicat antrenorilor de fotbal – Click aici.


BIBLIOGRAFIE

DRAGNEA A., BOTA A. (1999), Educație fizică sport – Teorie și dactică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti:

GHEORGHE C., (2000), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București;