Densitatea lectiei de educatie fizica, reprezintă cantitatea și calitatea efortului fizic, raportul dintre timpul efectiv de lucru și timpul total alocat activității respective.

Densitatea lectiei de educatie fizica este principalul indicator care ne arată calitatea unei lecții.

Sunt cunoscute trei tipuri de densitate a unei lecții de educație fizică și sport:

 • densitatea motrică;
 • densitatea pedagogică;
 • densitatea funcțională.

exerciții pentru indemânare

Densitatea motrică

Reprezintă cât lucrează subiectul înregistrat pe parcursul unei lecții, adică cât timp consumă fiecare elev pentru efectuarea exercițiilor cerute și comandate de către profesor pe durata unei lecții.

Densitatea motrică este indictorul care ne arată eficiența unei lecții, se exprimă în procente și se calculează după următoarea formulă:

Densitatea lectiei de educatie fizica

Densitatea pedagogică

Reprezintă timpul necesare profesorului pentru conducerea lecției și include timpul folosit de profesor pentru:

 • explicație;
 • demonstrație;
 • corectarea greselilor;
 • indicații metodice;
 • măsuri organizatorice, etc.

Densitatea pedagogică se exprimă în procente față de timpul alocat lecției și se calculează după următoarea formulă:

Densitatea lectiei de educatie fizica

Densitatea funcțională

Exprimă valoarea intensității efortului, intensitate ce este stabilită prin înregistrarea frecvenței cardiace luate:

 • la începutul lecției;
 • pe parcursul lecției;
 • la sfârșitul lecției.

Valorile se reprezintă grafic prin curba efortului.


Densitatea motrică + densitatea pedagogică ar trebui să dea întregul unei lecții.

O densitate motrică bună ar trebui să fie de 60-65 % (30 – 32 minute din totalul de 50 de minute alocat lecției).

Densitatea lectiei de educatie fizica și sport scăzută – Cauze

Sunt câteva cauze care pot duce la o densitate scăzută a lecției de EFS, aceste cauze sunt de două feluri: de natură organizatorică sau de natură metodică.

Cauze de natură organizatorică:

 • spațiu de lucru redus, materiale insuficiente;
 • nu sunt pregătite din timp materialele, aparatele și spațiile de lucru;
 • alegerea necorespunzătoare a formațiilor de lucru.

Cauze de natură metodică:

 • demonstrații incorecte însoțite de explicații lungi;
 • succesiune necorespunzătoare a exercițiilor,

Descarcă prezentul articol și în format PDF – Click aici.

Vezi alte articole din blogul profesorului de sport – Click aici.

Ai nevoie de accesorii pentru activitățile sportive pe care le conduci ? Aruncă o privire și în magazinul profesorului de educație fizică și sport – Click aici.


 

BIBLIOGRAFIE

DRAGNEA A., BOTA A. (1999), Educație fizică sport – Teorie și dactică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

CĂTĂNEANU M.S., UNGUREANU-DOBRE A. (2016), Educație fizică și sportivă școlară, Editura Universitaria;

GHEORGHE C., (2000), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București;