I. Jocul “Cursa pe numere”

Obiective:

  • dezvoltarea vitezei de reacție și de deplasare.

Materiale necesare:

  • copete pentru delimitarea suprafeței de joc.

Descrierea jocului:

        Efectivul clasei va fi împărțit în echipe egale ca și număr de elevi. La fiecare echipă se va număra în adâncime atfel în cât fiecare elev va avea un număr (Fig. 1). Presupunem că avem trei echipe a câte cinci elevi, astfel vom avea trei elevi cu numărul 1, trei elevi cu numărul 2, trei elevi cu numărul  3, trei elevi cu numărul 4 și trei elevi cu numărul 5.

        În momentul când profesorul spune numărul “1”, numărul 1 de la fiecare grupă iese din rând aleargă în viteză maximă, ocolește a doua copetă roșie și se întoarce tot în viteză la locul de unde a pornit. Jocul continuă în acest fel profesorul rostind pe rând și următoarele numere .II.  Jocul “Prinde cercul”

Obiective:

– dezvoltarea vitezei de reacție și de deplasare.

Materiale necesare:

copete, cercuri.

Descrirea jocului:

        Formațiile de lucru vor fi ca și la jocul anterior, astfel vom avea 3 echipe a câte 5 elevi, fiecare elev din fiecare echipă va avea un număr de la 1 la 5. Diferența față de formațiile de lucru de la jocul anterior este că primul elev din ficare echipă cel cu numărul “1” va avea în mână un cerc (Fig.2).

        La fluierul profesorului primul elev rostogolește cercul înspre înainte, în momentul când cercul se rostogolește profesorul strigă un număr presupunem numărul “2”, numărul respectiv iese din rândul echipei aleargă și prinde cercul de la echipa lui înainte ca acesta să cadă. După ce elevul a prins cercul acesta se întoarce cu cercul la echipa lui îl înapoiază primului elev și el se așează la locul de unde a pornit. 


III. Jocul “Ordinea copetelor” 

Obiective:

  • dezvoltarea vitezei de reacție.

Materiale necesare:

Descrierea jocului:

        Fiecare elev va sta ghemuit cu 5 copete înaintea lui. Copetele vor fi așezate ca și în figura nr.3. 

        Profesorul va striga cele 5 culori ale copetelor într-o anumită ordine (roșu, galben alb, portocaliu, albastru) elevii vor încerca să reacționeze cât mai rapid și să pună copetele una deasupra celeilalte respectând ordinea spusă de către profesor.


IV. Jocul “pătratul vitezei”

Obiective:

  • dezvoltarea vitezei de reacție și de deplsare.

Materiale necesare:

Descrierea jocului:

        Se va realiza din copete un pătrat cu latura de 4-5 metri. În mijlocul pătratului va fi o copetă îar înaintea copetei din mijloc la o distanță de 6-7 metri va fi altă copetă.

        Aceste copete vor fi numerotate exact ca și în figura 4. Jocul va începe cu un elev la copeta nr. 0. Profesorul va spune un număr de exemplu numărul 1. Elevul aleargă, ocolește copeta cu numărul 1 se întoarce în punctul 0 după care aleargă în viteză maximă la copeta cu numărul 5.

      După un anumit număr de repetări profesorul va spune câte două numere, pe urmă trei numere iar în final patru numere.

        Când sunt sspuse două numere elevul are următorul traseu:

  • elevul aleargă la primul număr spus;
  • revine în punctul 0;
  • aleargă la al doilea număr spus;
  • revine în punctul 0;
  • termină cu alergare în punctul 5.

        Această ordine se respectă și cand vor fi spuse trei sau patru numere. După fiecare execuție elevul se întoarce la pas la coada echipei proprii. Se pot realiza mai multe echipe și asemenea ateliere de lucru.