Vă prezentăm în continuare TOP 3 jocuri ce pot fi realizate în lecțiile de educație fizică și sport pentru consolidarea driblingului specific jocului de baschet/handbal.

“Dribling în funcție de zar”

Materiale necesare:

  • conuri, un zar, mingi de baschet sau de handbal.

Descrierea jocului:

Se va realiza un dreptunghi, în mijlocul acestuia va fi așezat un con, dimensiunea dreptunghiului va fi stabilită de către profesorul clasei în funcție de numărul elevilor care participă la acest joc.

Colectivul clasei va fi împărțit în patru grupe, pe fiecare latură a dreptunghiului va fi așezată o grupă.

Fiecare grupă va avea un număr de la 1 la 4, iar fiecare elev va avea o minge de baschet sau de handbal.

Elevii vor excuta dribling pe loc specific jocului de baschet/handbal, profesorul clasei aruncă zarul pe suprfața de joc.

Daca a căzut o cifră de la 1 la 4, grupa care are repartizată aceea cifră va excuta dribling din deplasare până la conul din mijloc și înapoi la locul de unde au pornit.

Dacă a căzut cifra numărul 5, toate grupele vor efectua dribling din deplasare înspre partea dreaptă cu schimbare de locuri ale grupelor.

Dacă a căzut cifra numărul 6, toate grupele vor efectua dribling din deplasare înspre partea stângă cu schimbare de locuri ale grupelor.

Pe tot parcursul jocului grupele își vor păstra numerele alocate la începutul jocului.

Cursa în dribling

Materiale necesare:

  • mingi de baschet.

Descrierea jocului:

Fiecare elev va avea în posesia lui o minge de baschet, aceștia vor fi împărțiți pe mai multe grupe în formă de șir la 3 metri unul de altul numerotați în continuare.

Elevii efectuează dribling pe loc iar în momentul când profesorul clasei strigă un număr, cei cu numărul strigat din toate grupele pornesc în dribling șerpuit printre coechipieri, întâi într-un sens apoi în celălalt.

Primul care ajunge înapoi la locul de unde a plecat câștigă un punct pentru echipa sa.

Se impun variante de dribling atât pentru driblingul pe loc cât și pentru cel din deplasare:

  • doar cu mâna dreaptă;
  • doar cu mâna stângă.

Atenția la profesor

Materiale necesare:

  • mingi de baschet.

Descrierea jocului:

Fiecare elev are în posesia lui o minge de baschet, aceștia sunt dispuși pe două linii, execută dribling pe loc.

Atunci când profesorul:

  • ridică brațul drept sus: toți elevii vor dribla cu mâna dreaptă;
  • ridică brațul stâng sus: toți elevii vor dribla cu mâna stângă;
  • ridică ambele brațe sus: toți elevii excută dribling spre înainte 2 – 3 metri cu revenire la locul de unde au pornit.
  • duce ambele mâini la spate: toți elevii execută variații de dribling (cu mâna stângă, cu mâna dreaptă, pe la spate, printre picioare etc.).

În timpul execuțiilor, elevii urmăresc permanent cu privirea profesorul.