Jocuri de mișcare îndemânare ce pot fi efectuate în orele de educație fizică și sport sau în alte forme de organizare a activităților sportive.

1. Jocul “Bastoane în echilibru”

Obiective: dezvoltarea îndemânării.

Materiale necesare: copete, bastoane;

Loc de desfășurare: sală de sport, teren de sport.

Descrierea jocului:

        Se formează două linii din copete, distanța dintre cele două linii va fi de 15 metri.

        Colectivul de elevi va fi împărțit în 3 grupe egale ca și număr de elevi. La linia roșie creată din copete vor fi două grupe de elevi iar la linia albastră va fi o singură grupă. Fiecare elev din grupa A va avea în posesia lui un baston. Jocul începe cu bastoanele ținute în echilibru pe podul palmei de la mâna dreaptă, mâna stângă va fi folosită pentru reechilibrarea bastoanelor.

        Scopul jocului este ca elevi din grupa A să ajungă în partea opusă la grupa B fără ca bastonul să cadă pe jos sau fără să folosească mâna stângă. După ce toți elevii de la grupa A au ajuns la grupa B, acestia predau bastoanele se așează în locul lor iar cei de la grupa B execută același lucru spre grupa C.

        După o anumită perioadă de timp elevii vor transporta bastonul și cu podul palmei de la mâna opusă. Treptat se poate crește și distanța dintre cele două linii.


2. Jocul “Urmărește cercul”

Fig. 2

Obiective: dezvoltarea îndemânării, consolidarea deprinderilor motrice sportive (dribling baschet/handbal).

Materiale necesare: cercuri, corzi de sărit, mingi baschet sau mingi handbal.

Loc de desfășurare: sală de sport, teren de sport.

Descrierea jocului:

Se vor forma grupe de câte doi elevi. Elevul A va avea în posesia lui un cerc iar de cerc va fi legată o coardă de sărituri. Elevul B va avea în posesia lui o minge de baschet sau minge de handbal.

Elevul A va apuca coarda de un capăt iar celălalt capăt,  care este legat de cerc va fi așezat pe sol. Elevul A se va deplasa pe suprafața de lucru trăgând cercul după el.

Elevul B va urmăr cercul și va efectua dribling doar în cerc. Elevii A și B vor schimba rolurile între ei. Pe parcursul jocului se va efectua dribling atât cu mâna dreaptă cât și cu cea stângă.

Mai multe jocuri de mișcare pentru orele de educație fizică și sport aici.