Dinamica efortului în lecția de educație fizică și sport, confundată – mai ales de studenţi – cu densitatea (fiind ceva “adevăr în confuzie”! ), nu este altceva decât “curba” acestuia, “traiectoria” sa în reprezentare grafică conform succesiunii secvenţelor structurale.

Carte pentru dinamica efortului în lecția de educație fizicăEfortul în educaţie fizică şi sport, ca de altfel şi în alte activităţi umane, este determinat de temele şi obiectivele specifice fiecărei teme abordate în lecţie, ceea ce conduce şi la o diferenţiere a celor trei parametrii clasici ai acestui efort: volumul, intensitatea şi complexitatea.

De aceea, “operaţia” de planificare a efortului este extrem de dificilă pentru specialişti.

Constatările cele mai semnificative cu privire la dinamica efortului în lecția de educație fizică și sport sunt următoarele, prezentate nu în ordinea importanţei:

Dinamica efortului în lecția de educație fizică și sport  – În primele trei verigi,

Dinamica efortului înregistrează o curbă continuu ascendentă. Se pleacă, în efort, de la valori ale FC în jur de 70-80 pulsaţii pe minut şi ale FR în jur de 16-18 respiraţii pe minut, ajungându-se la aproximativ 120-130 pulsaţii pe minut şi 20-22 respiraţii pe minut.

Este vorba – mai ales – de subiecţi elevi aflaţi în vârsta postpubertară. În ultimii ani au fost înregistrate pe parcursul şi la sfârşitul verigii numărul 3 şi unele valori ale FC şi FR mai mici decât cele din veriga numărul 2, dar înregistrările respective nu sunt semnificative.

Dinamica efortului în lecția de educație fizică și sport- În  veriga tematică sau verigile tematice

Totul depinde de numărul temelor abordate, curba efortului înregistrează, de regulă, un “platou”, adică o relativă stabilitate, în funcţie de obiectivele operaţionale şi – normal – de
metodologia folosită.

În general se înregistrează “creşteri/depăşiri” atunci când se dezvoltă/educă calităţile motrice sau se consolidează sau se perfecţionează deprinderile şi/sau priceperile motrice, mai ales când se folosesc jocurile sportive bilaterale, unele jocuri de mişcare/dinamice, parcursurile sau traseele aplicative şi ştafetele.

Toate cu o condiţie: să fie efectuate sub formă de întrecere.

Dinamica efortului în lecția de educație fizică și sport – În  ultimele două verigi

Se înregistrează, normal, o scădere/coborâre a curbei efortului. De reţinut că aproape niciodată, chiar şi în lecţiile slabe sub aspectul efortului, nu se revine la valorile FC şi FR de la începutul lecţiei.


Considerații generale despre lecția de educație fizică și sport – Click aici.

Verigile lecției de educație fizică și sport – Click aici.

Densitatea lecției de educație fizică și sport – Click aici.

Accesorii sportive lecții educație fizică și sport – Click aici.

Antrenor de fotbal? Te-ar putea interesa blogul antrenorului de fotbal – Click aici.