Dribling handbal, element tehnic în jocul de handbal cu ajutorul căruia jucătorul se poate deplasa cu mingea în teren pe diferite distanţe şi direcţii din mers sau din alergare. Se recomandă să se utilizeze raţional, să nu se exagereze în folosirea lui deoarece frânează construirea fazelor de atac.

Driblingul se utilizează în două forme:
– dribling simplu;
– dribling multiplu.

Driblingul simplu

Dribling Driblingul simplu constă dintr-o împingere a mingii în sol şi prinderea ei, care revine, şi se execută în felul următor: după intrarea în posesia mingii, jucătorul are voie să facă încontinuare trei paşi cu mingea în mână, după care, înainte de a face cel de-al patrulea pas, trebuie să bată mingea în sol.

Mingea care ricoşează este prinsă de jucător cu două mâini sau cu una. Din clipa prinderii, el poate face din nou trei paşi, după care este obligat s-o paseze unui coechipier sau să arunce la poartă. Dacă bate mingea din nou de sol şi o reprinde, atinge sau joacă în orice fel, jucătorul respectiv comite o abatere numită “dublu dribling”, greşeală care se sancţionează de arbitru cu o aruncare liberă.

Dribling multiplu

Driblingul multiplu permite deplasarea nelimitată în teren a jucătorului cu mingea. Folosirea driblingului multiplu este considerată oportună atunci când jucătorul a scăpat liber pecontraatac, precum şi în acele situaţii în care posesorul mingii nu găseşte imediat un coechipier liber pentru a-i pasa.

dribling handbal

Execuţia tehnică a driblingului multiplu este foarte asemănătoare cu cea din baschet, cu deosebirea că înainte de începerea împingerii mingii spre sol şi după prinderea acesteia, jucătorul are voie să ţină mingea cel mult trei secunde sau să se deplaseze cu ea cel mult trei paşi, după care trebuie să arunce la poartă ori să paseze unui coechipier. Driblingul multiplu constă dintr-o serie de împingeri succesive ale mingii în sol, executate prin apăsări cu palma pe suprafaţa acesteia.

Dribling handbal – Greșeli frecvente

 • mingea este lovită spre sol;
 • articulaţiile pumnului şi degetelor sunt rigide;
 • mingea este împinsă cu palma;
 • mingea este împinsă în planul de alergare;
 • nu se coordonează ritmul alergării cu împingerea
  mingii;
 • trunchiul şi capul sunt mult aplecate în faţă;
 • mingea este împinsă prea înalt (peste nivelul bazinului);
 • corpul jucătorului nu protejează mingea;
 • „ minge condusă”.

Exerciții dribling handbal

 • de pe loc dribling cu mână dreaptă, cu mână stângă;
 • pe lungimea terenului, dribling din mers, apoi din alergare uşoară, cu mâna dreaptă cu mâna stângă;
 • ştafete cu dribling în linie dreaptă;
 • suveică cu dribling;
 • dribling printre jaloane, distanţa între jaloane 2 m, în dreptul fiecărui jalon sedriblează cu braţul exterior;
 • pe lungimea terenului dribling cu schimbare de direcţii; jucătorii plasaţi pe şiruri în colţurile terenului, în diagonală unii faţă de ceilalţi, dribling pe lungimea terenului, cu aruncare la poarta din alergare;
 • dribling şi pase (dribling, pasă laterală, reprimire, dribling, pasă).

În continuare vă prezentăm un excelent material video dedicat driblingului specific jocului de handbal.

Atle articole dedicate jocului de handbal – Click aici.

Jocuri de miscare educației fizică și sport – Click aici.

Mingi handbal EFS – Click aici.