Jocul nr. 1

Materiale necesare:

 • conuri, un zar.

Descrierea jocului:

Se va forma un pătrat, dimensiunea unei laturi a pătratului va fi  stabilită în funcție de numărul de elevi care vor participa la joc.

Distanța dintre elevii dispuși pe latură va fi de 1. 5 m, colectivul clasei va fi împărțit în 4 grupe egale așezați ca și în imagine.

În mijlocul pătratului va fi așezat un con, profesorul clasei va fi asezat în mijlocul pătratului având zarul în mână.

Profesorul clasei aruncă zarul iar dacă va cădea cifra numărul:

 • 1 – grupa numărul 1 aleargă în viteză maximă în line dreaptă până în dreptul conului din mijloc și înapoi;
 • 2 – grupa numărul 2 aleargă în viteză maximă în line dreaptă până în dreptul conului din mijloc și înapoi;
 • 3 – grupa numărul 3 aleargă în viteză maximă în line dreaptă până în dreptul conului din mijloc și înapoi;
 • 4 – grupa numărul 4 aleargă în viteză maximă în line dreaptă până în dreptul conului din mijloc și înapoi;
 • 5 – toate grupele își vor schimba locurile spre partea dreaptă;
 • 6 – toate grupele își vor schimba locurile spre partea stângă.

Pe tot parcursul jocului se va păstra distanța dintre elevi, este un joc ce poate fi realizat pentru dezvoltarea vitezei de deplasare și reacție la stimuli vizuali.

Acest joc se poate efectua și pentru consolidarea driblingului specific jocului de baschet, handbal, fiecare elev va efectua dribling pe loc urmat de dribling înainte-înapoi sau dribling cu schimbarea locului în funcție de numărul afișat pe zar.


Jocul nr. 2

Materiale necesare:

 • foi A 4 numerotate cu numere de la 1 la 5.

Descrierea jocului:

Se vor forma grupe de elevi împârțite în mod egal, distanța între elevi 1.5 metri.

Lateral de aceste grupe vor fi așezate foile în ordine de la 1 la 5 la o distanță de 3 metri între ele.

Profesorul clase va striga ( 2+1), primii elevi aleargă până în dreptul cifrei 3 și înapoi cu așezare la coada șirului.

Un joc pentru dezvoltarea vitezei de deplasare și de reacție la stimuli auditivi.


Jocul nr.3

Materiale necesare:

 • foi cu numere A4 numerotate de la 1 la 5.

Descrierea jocului:

Se vor forma grupe de elevi aceșția vor fi așezați ca și în imagine cu distanță de 1.5 metri între elevi.

Fiecare grupă va avea culoarul ei bine stabilit, pe fiecare culoar vor fi așezate cele 5 foi cu numere de la 1 la 5.

Profesorul clasei va striga de exmplu (2,3,5), primul elev de la fiecare grupă aleargă la foile numerotate respectând ordinea strigată de către profesor.

Jocul se poate realiza cu progresie, profesorul clasei va striga:

 • un număr;
 • două numere;
 • trei numere;
 • patru numere;
 • cinci numere.

Un joc pentru dezvoltarea vitezei de deplasare și de reacție la stimuli auditivi. Varianta a acestui joc se pot așeza pe jos foi A 4 cu toate literele din alfabet.

Se va striga un nume de elev iar respectivul elev va alerga de la o literă la alta în ordine (mai ușor de realizat la o clasă cu un număr redus de elevi).


Jocul nr. 4

Materiale necesare:

 • două cartonașe (roșu/verde)

Descrierea jocului:

Un joc ce poate fi realizat cu succes la cei din ciclul primar, elevii vor fi așezați pe o linie cu distanță de 1.5 metri între ei.

Profesorul va sta la distanță de 15 – 20 metri de elevi, în momentul cand profesorul ridică cartonașul:

 • verde – elevii înaintează;
 • roșu – elevi se opresc.

Elevii care se miscă după apariția cartonașului roșu vor fi trimiși la linia de start.

Câștigă cei care ajung în dreptul profesorului.

Mijlocele educatie fizice