EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
24 iulie 2019

SUBIECTUL I (60 de puncte)
1. Răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe: (15 puncte).
a. Numiți o funcție a educației fizice, în plan cultural. (3 puncte).
b. Precizați cele trei elemente ale conținutului exercițiului fizic. (3 puncte).
c. Specificați trei elemente componente ale psihomotricității. (3 puncte).
d. Definiți actul motric. (3 puncte)
e. Precizați unul dintre factorii de condiționare a calității motrice rezistenţa. (3 puncte)

2. Programarea efortului este o operație foarte dificilă, condiționată de o multitudine de variabile.
(15 puncte)
a. Prezentați dinamica efortului în lecția de educație fizică. (9 puncte)
b. Prezentați cele două modalități de dirijare a efortului în lecția de educație fizică. (6 puncte)

3. Motricitatea în etapa pubertară (10-14 ani) prezintă o serie de caracteristici. (15 puncte)
a. Specificaţi principalele caracteristici ale dezvoltării somatice. (5 puncte)
b. Prezentaţi principalele caracteristici ale dezvoltării funcţionale. (5 puncte)
c. Analizaţi comportamentul motric. (5 puncte)

4. Evaluarea este o componentă de bază a procesului instructiv-educativ. 15 puncte
a. Definiți evaluarea. 3 puncte
b. Prezentați evaluarea sumativă. 4 puncte
c. Menționați două dintre scopurile evaluării. 4 puncte
d. Prezentați două dintre funcțiile evaluării. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Creați o structură de cinci exerciții, eșalonate metodic, pentru învățarea unei deprinderi motrice
sportive care este planificată a se desfășura în aer liber. În descrierea fiecărui exerciţiu, precizaţi:
(18 puncte)
a. acţiunea motrică (5 puncte)
b. dozarea efortului (5 puncte)
c. formaţia de lucru (5 puncte)
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură. (3 puncte)

2. Creați o secvență de proiect didactic care să cuprindă cinci exerciții, având aceeași formație de
lucru, pentru o verigă tematică destinată dezvoltării calității motrice rezistența. Veţi urmări:
(12 puncte)
a. descrierea exercițiilor (5 puncte)
b. precizarea dozării efortului (5 puncte)
c. specificarea formației de lucru (2 puncte)