Subiect definitivat educație fizică și sport – Profesori

SUBIECTUL I (60 de puncte)
1. Răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe: (15 puncte)
a. Precizaţi o caracteristică a programei de educaţie fizică şi sport – (3 puncte).
b. Menţionaţi un obiectiv aferent primei etape a formării deprinderilor motrice – (3 puncte).
c. Numiți o funcție a educației fizice, în plan psiho-social – (3 puncte).
d. Precizați trei criterii în funcție de care sunt clasificate exercițiile fizice – (3 puncte).
e. Definiți forma exercițiului fizic – (3 puncte).

2. Dezvoltarea calităţilor motrice reprezintă un obiectiv prioritar în lecţia de educaţie fizică. (15 puncte)

a. Prezentaţi procedeul metodic utilizat pentru dezvoltarea forţei generale în lecţia de educaţie fizică – (9 puncte).
b. Precizaţi trei procedee metodice folosite pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative în lecţia de
educaţie fizică – (6 puncte).

3. Activitatea de planificare are la bază proiectarea didactică prin intermediul căreia se asigură
conducerea ştiinţifică a procesului de învăţământ (15 puncte)
a. Definiţi planificarea în domeniul educaţiei fizice – (4 puncte).
b. Precizaţi patru cerinţe ce trebuie respectate în activitatea de planificare – (8 puncte).
c. Numiți documentele de planificare individuale – (3 puncte).

4. Densitatea lecției de educație fizică și sport – (15 puncte)
a. Definiți densitatea lecției – (3 puncte).
b. Prezentați densitatea pedagogică – (8 puncte).
c. Menționați două măsuri care conduc la obținerea unei densități optime a lecției – (4 puncte).

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Creați o structură de cinci exerciții, eșalonate metodic, pentru învățarea unei deprinderi motrice
sportive care este planificată a se desfășura în interior (sală). În descrierea fiecărui exerciţiu,
precizaţi –  (18 puncte)
a. acţiunea motrică – (5 puncte).
b. dozarea efortului – (5 puncte).
c. formaţia de lucru – (5 puncte).
* Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură – (3 puncte).

2. Creați o secvență de proiect didactic care să cuprindă cinci exerciții, având aceeași formație de
lucru, pentru o verigă tematică destinată dezvoltării calității motrice rezistența. Veţi urmări:
(12 puncte)
a. descrierea exercițiilor – (5 puncte).
b. precizarea dozării efortului – (5 puncte).
c. specificarea formației de lucru – (2 puncte).

Barem de evaluare și notare – Click aici..


Cum ți se pare subiectul? Lasă un comentariu la această postare.

Pentru a vedea:

  • subiect antrenori – Click aici;
  • barem de evaluare și notare antrenori – Click aici.