Structura anului școlar 2019 – 2020 în conformitate cu ordinul nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 cursurile anului școlar 2019 -2020 încep în data de 09 septembrie 2019.

Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019.
Cursuri – luni, 9 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019.
În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020.

Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020.
Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020.
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marţi, 21 aprilie 2020.
Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020.
Vacanţa de vară – sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021.


a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 29 mai 2020;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2020;
c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.


Prin manifestări specifice va fi marcată ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului.

Programul naţional “Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020.

“Şcoala altfel”se va desfășura o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
Intervalul aferent programului “Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).
Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului “Şcoala altfel”.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.