Startul de jos, prin start se înţelege acea poziţie favorabilă de începere a alergării în echilibru stabil cu eficienţă maximă, într-un timp cât mai scurt şi în concordanţă cu prevederile regulamentului.

Startul de jos – Caracteristici principale

  • sprijin pe patru puncte, care suportă întreaga greutate a corpului,
  • C.G.G. se află înaintea membrelor inferioare,
  • unghiurile dintre segmente favorizează dezvoltarea unei forţe tangenţiale ridicate chiar de la prima impulsie.

Startul de jos – Comenzi oficiale

Comenzile oficiale pentru startul de jos sunt:

  • Pe locuri;
  • Gata;
  • Pocnetul pistolului.

Startul de josLa comanda verbală “Pe locuri” alergătorul trece dincolo de linia de plecare, se ghemuieşte uşor spre înainte şi se sprijină cu mâinile pe pistă.

Din această poziţie ghemuit pe vârful labei picioarelor şi sprijinit pe palme, alergătorul efectuează intrarea în blocstart: de regulă, mai întâi piciorul îndemânatic este aşezat în blocul anterior apoi celălalt în blocul posterior cu genunchiul sprijinit pe sol.

Apoi, trecând greutatea pe picioare, braţele se ridică de pe sol şi se reaşează pe sol imediat înapoia liniei de plecare, fără a o atinge, întinse la nivelul articulaţiei cotului şi depărtate puţin mai mult decât lăţimea umerilor. Verticala coborâtă din articulaţia umerilor pe sol trebuie să cadă pe linia de plecare sau puţin înapoia ei.

Palmele sunt aşezate cu degetele mari întinse şi orientate spre interior, iar celelalte degete sunt lipite între ele, orientate spre exterior, paralele cu linia de start şi sprijinite pe ultima falangă. în această poziţie greutatea corpului este sprijinită pe cinci puncte, ceva mai mult pe genunchi şi mâini.

Capul este în continuarea trunchiului cu privirea orientată în jos spre pista de atletism sau spre un punct de pe pistă la circa l-l,5metri.

Comanda starterului “Gata” obligă concurenţii să adopte poziţia corespunzătoare acestei comenzi: genunchiul se desprinde de pe sol, bazinul se ridică puţin deasupra nivelului umerilor (-10-20 cm.).

Trunchiul se deplasează spre înainte astfel încât proiecţia umerilor pe sol să treacă dincolo de lina de plecare (-5-10 cm.), iar gambele ajung aproape paralele între ele.

Braţele rămân întinse, preluând împreună cu piciorul anterior aproapeîntreaga greutatea a corpului.

Proiecţia verticală a C.G.G. se află în faţa blocstartului anterior, favorizând dezvoharea unei forţe tangenţiale ridicate, printro dezechilibrare spre înainte a corpului în momentul lansării de la start.

Starterul aşteaptă ca toţi concurenţii să adopte acestă poziţie şi să stea nemişcaţi înainte de a da următoarea comandă.

De regulă, alergătorii trebuie să menţină poziţia „gata” timp de 2-4 secunde, în regulament, neexistând o prevedere expresă în ceea ce priveşte durata de menţinere a acestei poziţii.

O plecare rapidă în alergarea de viteză  este facilitată de adoptarea următoarelor unghiuri, între  segmentele corpului, favorabile lansării de la start:

  •  unghiul format în articulaţia genunchiului piciorului dinainte, de circa 80 – 100°;
  •  unghiul format în articulaţia genunchiului piciorului dinapoi, de circa 100 – 140°;
  •  unghiul format de coapsa piciorului din faţă şi trunchi, de circa 55-70°;
  •  unghiul format de coapsa piciorului din spate şi trunchi, de circa 90-110°.

În această poziţie, atletul aşteaptă nemişcat cu toracele blocat în inspiraţie “Pocnetul pistolului”.


Vezi descrierea tehncă pentru startul de sus – Click aici.

Accesorii de antrenament dedicate atletismului – Clck aici.