Baschetul modern nu poate fi conceput decât având la baza practicării lui o serie de principii şi reguli tactice bine precizate care, însuşite şi aplicate, permit desfăşurarea unui joc la nivelul exigențelor actuale.

Respectarea principiilor tactice asigură organizarea aciunilor jucătorilor, îmbunătățeşte coordonarea între coechipieri pentru rezolvarea favorabilă a situaițiilor ce apar în timpul jocului.

Apărarea coșului

Constituie principiul cel mai important, exprimat şi sub forma de „a împiedica adversarul să înscrie puncte”.

Acest principiu se referă la apărarea împotriva aruncărilor la coş, nepermițând adversarului să efectueze aceste finalizări în condiții bune, precum şi la dirijarea acțiunilor finale ale atacantului către zonele cât mai depărtate de coş şi din care eficienața lui este mai slab.

Întrajutorarea

Apărarea trebuie să aibă în permanență un caracter colectiv. Acest caracter este concretizat printr-o serie de aciuni de colaborare între jucători.

Întrajutorarea se aplică în situațiile când un apărător este pus în dificultate de către un atacant. Întrajutorarea va fi dată numai de apărătorul neangrenat în acțiunea direct de apărare.

Adaptarea apărării la specificul atacului advers și propriu

Tactica jocului de baschet se caracterizează printr-o mare adaptabilitate. Aceasta este dictată de particularitățile adversarilor şi coechipierilor, precum şi de unele condiții concrete ale jocului.

Acest principiu trebuie înțeles ca o modificare a sistemului, a formelor şi aciunilor de apărare folosite, la cerințele impuse de atacul advers.

De exemplu, aplicarea apărării în zonă împotriva unei echipe cu doi jucători buni finalizatori de la distanță şi cu doi jucători înalți care acționează sub panou înseamnă rigiditate tactică şi deci lipsa aplicării principiului anunat.

Determinarea adversarului să comită greșeli și valorificarea acestora

Orice greşeală comisă în manevrarea mingii, în efectuarea diferitelor procedee şi acțiuni tehnico-tactice, trebuie valorificate imediat de apărător, căutând a intra în posesia mingii şi, mai mult chiar, aceste greşeli nu trebuie aşteptate, ci provocate.

În general, principiul enunațat mai sus duce la preluarea inițiativei de către apărători şi determină pe atacanți să renunțe la unele acțiuni ofensive.

Intrarea în posesia mingii

Desfăşurarea jocurilor de baschet dovedeşte că victoria aparține echipelor care au superioritate în numărul atacurilor efectuate, deci au fost de mai multe ori în posesia mingii.

Pentru aceasta apărarea trebuie să aibă un caracter activ, să preia inițiativa şi să nu-şi limiteze activitatea exclusiv la a răspunde la acțiunile atacului.

Apărătorii trebuie să caute ca prin mijloace regulamentare să  preia posesia mingii în cel mai scurt timp şi să întreprindă acțiuni ofensive. Acest principiu este caracteristic apărărilor moderne.


Accesorii antrenament sportiv/lecții EFS – Click aici.

Alte articole specifice jocului de baschet – Click aici.