Portofoliul profesorului de educație fizică și sport

 1. CV propriu – Descarcă CV Europass aici;
 2. Încadrare, nr.ore, clase;
 3. Orar – Descarcă model orar aici;
 4. Ordinul 3462/martie 2012 – Descarcă de aici;
 5. Programe școlare în vigoare;
 6. Documente de planificare: plan calendaristic, eșalonarea anuală a unităților de învățare, proiectarea unităților de învățare;
 7. Procese verbale protecția muncii – Descarcă model proces verbal de aici;
 8. Adeverințe medicale;
 9. Scutiri medicale;
 10. Opționale avizate;
 11. Calendarul competițiilor sportive școlare;
 12. Regulament de organizare și funcționare ONSS;
 13. Rezultate sportive, elevi participanți pe clase și discipline sportive;
 14. Bareme și standarde de evaluare:
 • Evaluare primar – Descarcă baremele de aici;
 • Evalaure gimnaziu – Descarcă baremele de aici.
 • Evaluare liceu – 

Caietul personal al profesorului

Caietul profesorului de educați fizică și sport trebuie să conțină următoarele date:

 1. Înregistrări absențe;
 2. Rezultate elevi;
 3. Testări inițiale/finale.

Documente pentru comisia metodică

 1. Componență, statut, încadrare, responsabilități;
 2. Plan de activitate;
 3. Documente de planificare;
 4. Calendarul sportiv propriu al unității școlare;
 5. Evidența rezultatelor, dipolme obținute;
 6. Rapoarte semestriale ale activității de educație fizică și sport;
 7. Referate, perfecționări.