exerciții pentru indemânareObiectivele educației fizice după gradul de generalitate și sfera de influență/tipul de comportament vizat.

1. După gradul de generalitate

1.1 Obiective generale

 • menținerea unei stări optime de sănatate a celor care practică exercițiile fizice sistmatic și constant;
 • favorizarea dezvoltarii fizice armoniase;
 • dezvoltarea capacităților motrice de bază:
  • educarea calitaților motrice de bază;
  • formarea unui sistem de deprinderi și priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative și specifice unor ramuri de sport.
 • formarea capacității de practicare sistematică și independentă a exercițiilor fizice;
 • dezvoltarea armonioasă a personalitații.

1.2 Obiective specifice

Obiectivele educației fizice specifice reprezintă o particularizare a obiectivelor generale în funcție de subsitemele acestora.

Subsistemele acestea sunt:

 • Educația fizică a tinerei generații (caracter formativ);
 • Educația fizică militară (caracter formativ-utilitar);
 • Educația fizică profesională (caracter stimulativ);
 • Educația fizică efectuată independent (caracter recreativ, de menținere și refacere).

Obiectivele educației fizice pentru educația fizică a tinerei generații

 • favorizarea proceselor de creștere armonioasă și de dezvoltare fizică;
 • prevenirea instalării și corectarea deficiențelor de postură pentru întreg corpul sau doar pentru anumite segmente ale acestuia;
 • dezvoltarea calitaților motrice, formarea și perfecționarea deprinderilor și priceperilor motrice;
 • stimularea interesului și a aptitudinilor pentru practicarea diferitelor sporturi;
 • formarea obișnuinței pentru practicarea exercițiilor fizice în mod independent.

Obiectivele educației fizice pentru educația fizică militară

 • creșterea potențialului fizic și psihic;
 • educarea unor trasături morale: spirit de luptă, curaj, etc.

Obiectivele educației fizice pentru educația fizică profesională

 • practicarea exercițiilor fizice pentru creșterea randamentului în activitațile profesionale;
 • prevenirea influențelor negative a diferitelor segmente de muncă asupra atitudinilor corporale.

Obiectivele educației fizice pentru educația fizică efectuată independent

 • menținerea unei condiții fizice optime;
 • relaxare;
 • menținerea unui tonus pshic ridicat pentru persoanele de vârsta a treia;
 • favorizarea relațiilor de grup;
 • petrecerea plăcută a timpului liber prin sport;
 • combaterea sedentarismului.

Obiective intermediare

Acest tip de obiective acționează la nivelul ciclurilor de învățământ, la nivelul anilor de studiu.

Obiective operaționale

Se referă la comportamentele imediate ce pot fi realizate în timp scurt, care pot fi măsurate și urmărite, adică acțiunile pe care subiectul trebuie să le realizeze în timpul unei lecții, unei ședințe sau în orice altă formă de organizare a activitaților fizice.

2. După sfera de influența și tipul de comportament vizat

2.1 Obiective de dezvoltare structural-funcțională a organismului

 • armonia între indicii somatici și funcționali;
 • menținerea unui tonus muscular optim;
 • dezvoltarea lateralității și a armoniei laterale;
 • formarea și menținerea unei atitudini corporale corecte;
 • prevenirea și corectarea deficienților posturale și fizice;
 • combaterea obezității.

2.2 Obiectivele educației fizice în plan motric

 • dezvoltarea rezistenței cardiovasculare, rezistenței musculare, forței, mobilității-supleții;
 • dezvoltarea echilibrului, coordonării segmentare, agilității, vitezei;
 • formarea unui sistem de deprinderi motrice și priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative și specifice unor ramuri și probe sportive.

2.3 Obiective pshiomotorii

 • dezvoltarea schemei corporale în două direcții: ca reper în reglarea mișcărilor și ca nucleu al imaginii de sine;
 • dezvoltarea echilibrului static și dinamic;
 • realizarea unei reechilibrări în perioda pubertară;
 • formarea coordonatelor de timp ale mișcărilor (ritm, tempu);
 • dezvoltarea lateralității și a armoniei laterale;
 • educarea capacității de relaxare generală și selectivă;
 • dezvoltarea capacității de diferențiere kinestezică.

2.4 Obiective cognitive

 • dezvoltarea capacității de cunoaștere a propriei persoane;
 • dezvoltarea capacității de a analiza și interpreta elementele de conținut, relațiile care se stabilesc în procesul educației fizice;
 • valorificarea efectelor pozitive ale educației fizice;
 • dezvoltarea calităților atenției;
 • dezvoltarea memoriei mișcărilor și a memoriei topografice;
 • dezvoltarea inteligenței motrice;
 • dezvoltarea unor aspecte ale gândirii (anticipare, intuiție, etc);
 • dezvoltarea creativității motrice.

2.5 Obiectivele educației fizice în plan motivațional și afectiv-volitiv

 • formarea unor convingeri cu privire la importanța de a efectua exerciții fizice și a rolului pe care îl au în creșterea calității vieții;
 • echilibrarea și reglarea emoțională;
 • educarea atitudinilor de fair-play, respect, colaborare, etc.)
 • educarea emoțiilor estetice;

Obiectivele educației fizice la nivelul programelor școlare vizează două categorii de obiective, obiectivele cadru și de referință.

Obiectivele cadru se referă la capacitățile și atitudinile ce trebuie formate la elevi pe perioada unui ciclu de învățământ.

Obiectivele de referință precizează gradul de realizare a obiectivelor cadru la sfărșitul unui an școlar.


Vezi alte articole dedicate educației fizice și sportului, aici.


Bibliografie

 1. Dragnea A., Bota A., Stănescu M., Teodorescu S., Șerbănoiu S., Tudor V., – (2006), Educație fizică și sport, teorie și didactică. FEST, București;
 2. Cârstea Gh., -(2000), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București.