Lecția de educație fizică și sport, constituie cadrul pedagogic unitar prin intermediul căruia elevii acumulează cunoştinţe, priceperi şi deprinderi care contribuie la formarea de capacităţi, competenţe şi atitudini specifice educaţiei fizice ca şi disciplină de învăţământ.

Lecția de educație fizică și sport – Tipologie

Lecția de educație fizică

1. După componenta tematică abordată:

 • lecţii cu teme din deprinderile şi/sau priceperile motrice;
 • lecţii cu teme din calităţile motrice, numite şi lecţii de “pregătire fizică generală”, puţin răspândite în educaţia fizică şi sportivă şcolară;
 • lecţii mixte, cu teme atât din deprinderile şi/sau priceperile motrice, cât şi din calităţile motrice.

2. După felul deprinderilor şi/sau priceperilor motrice abordate tematic:

 • lecţii monosport;
 • lecţii bisport;
 • lecţii polisport (frecvente – mai ales – în alte ţări, care dispun de “complexe de educaţie fizică şi sportive” la unităţile de învăţământ, atât în aer liber, cât şi în interior).

3. După etapele învăţării deprinderilor şi/ sau priceperilor motrice abordate tematic:

 • lecţii de însuşire iniţiere primară;
 • lecţii de consolidare;
 • lecţii de perfecţionare;
 • lecţii de verificare;
 • lecţii mixte/combinate (care rezultă din combinarea celor patru etape ale învăţării, luate – cel puţin – câte două: consolidare cu perfecţionare, consolidare cu verificare etc.).

4. După plasamentul în structura anului de învăţământ:

 • lecţii de organizare/ introductive (la început de an şi semestre, în care se susțin de către elevi şi unele probe de control, constituindu-se pe baza rezultatelor, grupele de nivel valoric);
 • lecţii curente, săptămânale;
 • lecţie bilanţ (de regulă, ultimele din fiecare semestru, un tip special de lecţie bilanţ poate fi considerată şi cea “demonstrativă” sau “deschisă”, desfăşurată în scop metodic pentru a prezenta colegilor de specialitate nivelul care poate fi atins cu un colectiv de subiecţi, dacă se lucrează conform unei planificări realiste.)

5. După locul şi condiţiile de desfăşurare:

 • lecţii în aer liber, condiţii atmosferice şi climaterice normale;
 • lecţii în aer liber pe timp friguros;
 • lecţii în interior, condiţii normale (sală de educaţie fizică şi anexele sau materialele corespunzătoare);
 • lecţii în interior pe spaţii improvizate (culoar, coridor, hol, sală de clasă cu bănci etc.) şi pe timp friguros.

6. După numărul de teme abordate:

 • lecţii cu o temă;
 • lecţie cu două teme;
 • lecţii cu trei teme;
 • lecţii cu patru sau mai multe teme (cele de tip “demonstrativ”!).

Verigile lecției de educației de educație fizică și sport (structura lecției) – Click aici.

Densitatea lecției de educație fizică și sporti – Click aici.

Accesorii sportive pentru lecția de educație fizică și sport – Click aici.


BIBLIOGRAFIE

DRAGNEA A., BOTA A. (1999), Educație fizică sport – Teorie și dactică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti:

GHEORGHE C., (2000), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București;