Pentru această săptămână vă propunem un joc de ștafetă, ce poate fi realizat în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport pentru dezvoltarea îndemânării.

Ștafeta o putem denumi “Transportul conului pe baston”.

Colectivul de elevii va fi împărțit în două-trei echipe egale ca număr de elevi, fiecare elev va avea în posesia lui un baston.

Pe sol vor fi așezate rânduri de cercuri cu distanța de un metru între cercuri, rândurile vor fi egale cu numărul echipelor iar cercurile egale cu numărul elevilor din fiecare echipă.

Ultimul elev din fiecare echipă are un con în posesia lui. La fluierul profesorului conul este transportat pe baston din om în om către primul elev din fiecare echipă.

Acesta în momentul când preia conul aleargă cu el pe baston până la un con aflat la 20 de metri distanță, ocolește conul și vine în alergare cu el la coada șirului propriu (între timp restul elevilor înaintează cu un cerc înainte, astfel încât primul elev când ajunge la coada șirului ultimul cerc este liber).

Câștigă echipa care parcurge traseul cu toți elevii și ajunge prima cu echipa în formația inițială de la începutul jocului.