În prezentul articol vă prezentăm pe scurt fazele atacului specifice jocului de baschet.

Intrarea în posesia mingii

Pentru a putea desfăşura atacul, echipa trebuie să fie în posesia mingii. Intrarea în posesia mingii constituie, în consecință, prima fază a atacului.

Pentru a se realiza această fază a atacului, trebuie să se ia măsuri încă din situația defensivă a echipei aflate în acel moment în faza de apărare.

Intrarea în posesia mingii se realizează prin acțiunile de intercepție, smulgere, scoaterea mingii din dribling, urmă rirea şi recuperarea defensivă a mingii ricoşate din panou sau inel.

De asemenea se mai poate intra în posesia mingii ca urmare a unei infraciuni (greşeală personal sau abatere) comisă de adversar.

Fazele

Trecerea în terenul de atac

Poate fi considerată ca o fază de sine stătătoare sau ca un mijloc de pregătire a atacului. Trecerea jucătorilor sau a mingii în terenul de atac trebuie să se desfăşoare în mod organizat.

Trecerea din apărare în atac se poate realiza prin următoarele modalități:

  • trecere rapidă;
  • trecere lentă;
  • trecere prin combinații.

Ocuparea dispozitivului de atac

Constituie o fază obligatorie numai în cazurile în care contraatacul şi trecerea rapidă au fost oprite de apărarea adversă.

Este o fază caracteristică sistemelor de atac pozițional şi este obligatorie în cazul când apărarea adversă s-a organizat.

Ocuparea dispozitivului de atac trebuie să constituie o continuare firească a acestei faze de joc, fără întreruperi în circulația de minge şi de jucători, ea trebuie să dureze cât mai puțin.

Pregătirea atacului

Este o fază importantă a atacului, scopul ei fiind acela de a crea unui sau mai multor atacanți un plasament şi poziții cât mai favorabile de aruncare la coş.

Pregătirea atacului constă dintr-o serie de acțiuni tehnico-tactice individuale şi colective.

 Succesul lor este condiționat de numărul şi nivelul de însuşire al procedeelor tehnice şi de nivelul de dezvoltare a gândirii tactice.

Finalizarea atacului

Aruncarea propriu-zis la coş constituie acțiunea cea mai importantă . Aplicarea ei în joc cere mult discernământ din partea juctorilor. O aruncare la coş nemotivată poate strica tot ceea ce a rezolvat bine atacul până atunci.

Recuperarea ofensivă

Reprezintă ultima fază a atacului, fiind întotdeauna precedată de urmărirea mingii aruncate la coş. Reuşita acestei acțiuni sporeşte considerabil numărul de atacuri efectuate de o echipă. 

Sunt multe cazurile în care echipele câştigă jocurile datorită multor recuperări de mingi din aruncările ratate, deşi au un procentaj mai slab la aruncările din acțiune.

Bibliografie articol

  1. Florentina Popescu., Curs de bază – Baschet, Editura Fundției România de Mâine, București, 2006.