Aruncarea la poartă este un element tehnic de bază în jocul de handbal, cu ajutorul căruia jucătorul în urma unei acţiuni tactice individuale sau colective, încearcă să înscrie un gol în poarta echipei adverse.

Aruncarea la poartă din săritură – Considerații generale

Aruncarea la poartă din săritură este un procedeu tehnic important prin avantajele care le prezintă şi anume:

  • oferă posibilitatea aruncării la poartă din faţa apărătorilor bazate pe aglomerare, favorizând eliberarea braţului de aruncare;
  • măreşte timpul de observare a poziţiei sau mişcărilor portarului, ceea ce constituie un avantaj pentru atacanţi;
  •  măreşte posibilitatea de transformare a aruncărilor de la 9 m.

exerciții pentru indemânareAruncarea la poartă din săritură se poate executa după primul pas sau trei paşi de alergare, adică – stângul – săritură sau stâng – drept – stâng – săritură. Bătaia se execută pe piciorul opus braţului de aruncare, prin rulare călcâi – talpă – vârf, şi împingerea energică a piciorului de rulaj, piciorul oscilant este uşor flexat şi depărtat de corp. În momentul maxim al înălţării, mimează mişcarea de tracţiune a braţului cu mingea, efectuarea aruncării şi aterizarea pe piciorul de bătaie.

Aruncarea la poartă din săritură – Metodica învățării

  • câte doi la distanţa de 2-1 Om, pase din săritură;
  • suveică simplă cu pase din săritură;
  • pe şiruri la nivelul celor doi interi – pas reprimire aruncare la poartă din săritură;
  • pase în doi din alergare cu aruncare la poartă din săritură;
  • pe lungimea terenului, dribling, aruncare la poartă din săritură;
  • pase în trei cu schimb de locuri şi aruncare la poartă din săritură.

Aruncarea la poartă din saritura


Atle articole dedicate jocului de handbal – Click aici.

Jocuri de miscare educației fizică și sport – Click aici.

Mingi handbal EFS – Click aici.


Un excelent material video, despre aruncarea la poartă din săritură îl prezentăm mai jos: